KAPITOLA
1/NEW YORK

     "Podívejte se sama," pravil muž a položil na stůl rozměrnou fotokopii: "Tam někde se to ukrývá!"Cybelle se předklonila a začala detailně studovat zachycený výjev.
     Od svého pracovního stolu jsem dobře viděl, že jde o vyobrazení prapodivného starobylého portálu.
     V místnosti panovalo ticho a já jej využiji k tomu, abych vás krátce seznámil se situací. Ti dva, kteří se nyní nacházeli v pracovně našeho domu na Západní 35. ulici v New Yorku, nebyli prozatím příliš sdílní. Starší z obou mužů, Samuel McClane, byl zakladatelem a majoritním akcionářem věhlasné právnické kanceláře. Doprovázel jej jeho mladší partner, Ted Harper. Zastupovali svého klienta, nejspíše vlivnou ženu.
     Tady se musím pochválit. Na této informaci totiž zapracoval můj brilantní úsudek ve chvíli, kdy McClane pronesl: "Neřekla přesně, co vlastně hledá." Myslel samozřejmě klientku, z jejíhož pověření zde ti dva dneska byli a jejíž jméno doposud nepadlo.
     Harper pohlédl na svého staršího společníka, a když zaznamenal jeho souhlasné pokývnutí, pokračoval: "Byli jsme to my, kdy klientce navrhl obrátit se vaši vědeckou společnost ??? 5+10+15 To Unravel The Mystery. Slyšeli jsme toho o vás dost, abychom mohli zodpovědně prohlásit, že si s takovým problémem nikdo jiný neporadí."
     Nejraději bych ho objal.
     Cybelle pár minut mlčela a probírala se svými myšlenkami nad fotografií. Nyní ji však odsunula a zeptala se: "Vám samotným bylo sděleno, o jakou budovu jde?"
     McClane nepatrně pohnul hlavou a dodal: "To se nám nepodařilo zjistit. Nepomohl nám k tomu ani text na rubové straně. Je popsán rukopisem, který je naší klientce důvěrně znám. To byl také hlavní důvod k tomu, aby fotografii vydražila."
     "Přečetl byste nám, co tam stojí?" vyzvala právníka Cybelle a opřela se pohodlněji v křesle, připravena naslouchat.
     "Ovšem." McClane si nasadil brýle a začal: "Na prvním řádku je jediné slovo: Praha. O řádek níž stojí dvě slova: Brána Poznání."
     Odmlčel se a pohlédl pln očekávání na Cybelle.Ta však pouze přikývla a vybídla jej: "Pokračujte, prosím."
     Dalších deset řádků obsahuje tato slova: Tam někde se to ukrývá. Projdi dvanáct Herkulových zkoušek, cestou přes Canal, provázen symboly, osvícen Trianonem z Cap Martin, nalezneš jedenáctý Washington a spatříš Iluminovanou Duši člověka na hnědém koni. Teprve pak se můžeš vydat na cestu k New Yorku, ve snaze využít získaného, k otevření Brány Poznání."
     Cybelle hleděla zamyšleně před sebe. Znám ji dobře a vím, že už si jistě nějaký názor utvořila.
     Samuel McClane pokračoval: "Byli jsme pověřeni uzavřením dohody. Ve hře je honorář, jehož horní hranice není pevně stanovena."

JÍT DÁL
©2006-2022 TUTM.CITY. All rights reserved.