Došlo k dohodě a nás nyní čekala cesta do Evropy.
     Na sedmi schodech našeho domu jsem se obrátil na Cybelle: "Jste ochotná v traileru ukázat, o kterou část Prahy podle vás půjde?"
     Usmála se: " Nechcete přece nikoho připravit o moment překvapení. I ten jeden náznak je více, než jsem byla ochotna zpočátku připustit."

Přehrát film a pak pokračovat dále:  

Pokračovat kliknutím: 

JÍT DÁL
©2006-2022 TUTM.CITY. All rights reserved.