KAPITOLA
1/NEW YORK

     Dnešního rána bylo v naší kanceláři na Západní 35. ulici v New Yorku rušno. Klientem byl James P. Hardrock, bohatý podnikatel, který si narychlo telefonicky sjednal schůzku v neděli v podvečer.
     "Nabízím vám sto tisíc dolarů!" přednesl pan James P. Hardrock svoji nabídku okamžitě poté, co jsem jej usadil do žlutého křesla v pracovně.
     Pokud vám připadá taková nabídka zajímavá, musím vám důvěrně sdělit, že mě zaujala také.
     Sotva se pan Hardrock usadil, započal nám líčit svůj neobvyklý příběh: "Zdědil jsem po svém vzdáleném bratranci rozsáhlou knihovnu. Nestihl jsem se do ní ještě ani podívat a už o ni přes prostředníky projevila zájem vyhlášená knihovna z Amsterdamu. Ritman Library."
     Cybelle odvětila: "Biblioteca Philosophica Hermetica, tak zní jejich oficiální název. Znám je velmi dobře."
     "Víte o nich tedy," odtušil James Hardrock.
     "Pochopitelně. Jejich knihy souvisí s naší prací. Spravují rozsáhlé historické fondy z oblastí hermetiky, alchymie, tajných rosenkruciánských nauk, mystiky, gnóze, esoteriky. Proč vás jejich zájem tak překvapil, pane? Nepovažuji nijak za nezvyklé, že mezi zájemci o staré knihy budou právě oni."
     Pan Hardrock se zamračil: "Zarazilo mě něco docela jiného! Neobvyklost jejich nabídky. Výše nabízené částky. Cena nerozhoduje!"
     "Velkorysé," spokojeně odtušila Cybelle.
     "To jistě," potvrdil James P. Hardrock. "Víte, jsem obyčejný obchodník, ale i tak chápu, že takový typ nabídek bývá většinou podložen předmětem mimořádné hodnoty. Nemohl jsem rozčilením ani spát! Co obsahuje tato na první pohled obyčejná sbírka tisků tak cenného? A zejména? Jde vůbec o knihu? Všichni hodlali nakupovat kompletní obsah mého dědictví! Co je v místnosti s regály a knihami tak unikátního?"
     Cybelle pravila: "Je mi naprosto jasné, že věc má nějaké rozuzlení. Jinak byste tady dnes neseděl, pane."
     Pan Hardrock tento odhad ocenil přikývnutím: "Tušíte správně! Našli jsme to!"

JÍT DÁL
©2006-2022 TUTM.CITY. All rights reserved.