KAPITOLA
MĚSTO S TAJEMSTVÍM?

     Cybelle přecházela ladným krokem pracovnu, když jsem se otázal: "Skutečně věříte, že naleznete právě v Českých Budějovicích nějaká tajemství?"
     "Proč se ptáte?" chtěla vědět Cybelle a pokračovala dále směrem k hale.
     "Kódodovaná zpráva, kterou přivezl náš klient z Basileje, je bezpochyby dosti záhadná. Ale spojovat si ji s Budějovicemi se mi jeví přehnané."
     Cybelle změnila směr, zamířila ke knihovně a vyjmula objemný svazek z horní police: "Attisi, jistě víte, že jako symbolog mám v paměti detailně řadu textů. Když Maxmilien Strelitz poprvé zmínil Budějovice, na něco jsem si vzpomněla. I proto jsem neváhala tento záhadný případ převzít. Podívejte se do Bible, na Apokalypsu, Zjevení Janovo 21:10 a dále. Popis, který zde naleznete, mluví o uspořádání Nebeského Jeruzaléma."
     Dokáže mě vždy překvapit.
     Vstal jsem, nabízenou knihu přijal a četl: "Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha ... Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné ... A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových ... Brány byly na východ, na sever, na jih a na západ."
     Položil jsem Bibli na stůl a zeptal se: "Jaká je zde souvislost?"
     "Asi jste Budějovice na internetu neprohlížel dost detailně. Stavitel města, Hirzo z Klingerbergu, toto symbolické vyjádření přesně dodržel. Hlavní náměstí je přesně čtvercové, původně jej tvořilo dvanáct domů z každé strany, s přesnou orientací na sever, jih, východ a západ. Pokud máme někde hledat nějaká tajemství osvícenců, Budějovice se přímo nabízí!"

Spočítejte počet domů na protilehlé straně náměstí Přemysla Otakara II.

UKÁZKA: PREMIÉRA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH