KAPITOLA
KDE HLEDAT ZÁHADU?

     Cybelle přecházela ladným krokem pracovnu, když jsem se otázal: "Skutečně věříte, že naleznete právě v Českých Budějovicích nějaká tajemství?"
     "Proč se ptáte?"
     "Spojovat kódovanou zprávu s tak obyčejným městem se mi jeví přehnané."
     Cybelle změnila směr, zamířila ke knihovně a vyjmula objemný svazek z horní police: "Attisi, jistě víte, že jako symbolog mám v paměti detailně řadu textů. Když Maxmilien Strelitz poprvé zmínil České Budějovice, na něco jsem si vzpomněla. I proto jsem neváhala tento záhadný případ převzít. Podívejte se do Bible, na Apokalypsu, Zjevení Janovo 21:10 a dále. Popis, který zde naleznete, mluví o uspořádání Nebeského Jeruzaléma."
     Dokáže mě vždy překvapit.
     Vstal jsem, nabízenou knihu přijal a četl: "Ve vytržení ducha mě vyvedl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha ... Město je vystaveno do čtverce: jeho délka je stejná jako šířka. Změřil to město, a bylo to dvanáct tisíc měr. Jeho délka, šířka i výška jsou stejné ... A hradby města byly postaveny na dvanácti základních kamenech a na nich bylo dvanáct jmen dvanácti apoštolů Beránkových ... Brány byly na východ, na sever, na jih a na západ."
     Položil jsem Bibli na stůl a zeptal se: "Jaká je zde souvislost?"
     "Asi jste si České Budějovice na internetu neprohlížel dost detailně. Stavitel města, Hirzo z Klingerbergu, toto symbolické vyjádření přesně dodržel. Postupoval na přímý pokyn krále a vše, co udělal, mělo svůj jasný záměr. Hlavní náměstí města je přesně čtvercové. Původně jej tvořilo dvanáct domů z každé strany. Pokud vezmete v úvahu grivaci, čili posun magnetických zemských pólů za těch několik set let, pak odpovídá i orientace náměstí na sever, jih, východ a západ. Hledáte-li město s tajnými znalostmi osvícenců, pak se vám České Budějovice přímo nabízí!"

náměstí Přemysla Otakara II. - spočítejte počet domů na protilehlé straně náměstí