12 parametrů každé epizody:

s mobilem online

jít ven

legendy, báje, tajné informace

akce naživo

skutečné artefakty se skrytým významem

dimenze přesahující známý svět

univerzitní vědy: symbologie, iconologie, enigmatika, sémantika

jedna epizoda = reálné nikdy neodhalené tajemství z eposu záhad

příběh online za tvé účasti

filozofie, mytologie, mystika, hermetika, gnóze, freemasons

interakce, otázky, odpovědi, systém nápověd pro volbu mezi obtížnou a snadnou verzí epizody

dosažení řešení