"Stopa musí být jednoznačná!"
     "Naprosto správně! Tak jednoznačná, že k jejímu rozluštění nebudete muset cestovat přes polovinu světa."
     Chápal jsem, co má Cybelle na mysli: "Navrhujete tedy znovu prozkoumat všechna vodítka a teprve po odhalení artefaktu se vydat na cestu přes oceán?"

     "Ano," odvětila Cybelle, "podejte mi ty podklady."
Zahleděla se na všechny nalezené věci a pravila:
"Základními vodítky, které byly nalezeny, jsou především pouzdro a mapa. Tyto základní indicie by samy o sobě měly stačit k odhalení artefaktu."
     Nechápavě jsem si předměty prohlížel: "Pokud přijmu váš názor, měl bych tedy z těchto dvou věcí naprosto přesně poznat, co hledáme."

©2006-2021 TUTM.CITY. All rights reserved.