SVATÝ MIKULÁŠ
NEBO SANTA CLAUS
jaké je tajemství těchto dvou vánočních postav?


Kliknutím na obrázky zobrazte indicie k řešení:


Avatar1
Avatar1
Avatar1
Avatar1

Kdo je zde zachycen? Jde o vyobrazení jedné z významných antických bohyní. Poznat ji můžete podle atributů. Tedy podle předmětů, které ji provázejí. Tato drží v ruce věnec vítězů. Nebude problém určit její jméno.

bohyní vítězství je NikéA JAK SOUVISÍ S MIKULÁŠEM ČI SANTA CLAUSEM?

Svatý Mikuláš, či Nikolaj, Nikul den. Jméno vychází z řecké Bohyně Niké. Nezapomeňte, kde bylo oficiální křesťanství založeno. Stalo se tak na Prvním koncilu roku 325 nového letopočtu ve městě Nikéa (pojmenovaném právě po bohyni Niké).

A jaká je pravda o jméně Santa Claus? Identická. Jméno Niké je přetvářeno do podoby Nicolaus, či Niklas, odtud Claus, a následně tedy vánoční Santa Claus.

Mikuláš má na hlavě

Mikuláš má na hlavě mitru.

Fotografie:

0361 – niké, výřez, pont alex III, dohledat

0362 – Apollu, mezopotamský člověk s rybou

0363 - mikuláš

Katoličtí kněží používají zvláštní mitru, zvanou auriphrygiata, která je zlatá jako aureola, a červená zevnitř jako frygická čapka.

Fotografie:

0364 - auriphrygiata mitra

0365 - taťka Šnoula s červenou čapkou

0366 - děda Šmoula se žlutou čapkou

0367 - Tibetští mniši s červenou čapkou

0368 - Tibetští mniši se žlutou čapkou

0369 - oheň na hlavách apoštolů

0370 - Římská helma s červeným chocholem

Červená a zlatá je plápolající oheň logosu na hlavách apoštolů.

V zemích bývalé Rakousko-Uherské monarchie je šestého prosince následující zvyk: po ulicích chodí tři postavy. Anděl, čert a Mikuláš.

Fotografie:

0371 – anděl čert a mikuláš

Tyto tři postavy zobrazují vesmírnou trojjedinost, která je nedílnou trojicí.

Anděl a čert jsou Klad a Protiklad.

Anděl představuje klad mužského principu nebeského Ducha, Otce, alchymistického Slunce. Má na hlavě Aureolu. Aureola, zlatá svatozář ohnivého Slunce.

Čert má rohy. Představuje protiklad, vznik duality, ženský princip. Představuje MATERiální hmotu Matky přírody. Má rohy, které symbolizují rohy srpku, půlměsíce, neboli noční království Matky Luny.

Třetí postava je Mikuláš, který má na hlavě Mitru a drží pastýřskou hůl. O pastýřské holi jsme již mluvili v souvislosti s egyptským bohem Osirisem, frygickým Attisem, nalézáme ji rovněž u křesťanského Krista. Třetí princip Mikuláše znázorňuje střední cestu, bod rovnováhy protikladných dualit, kladu mužského principu a protikladu ženského principu. Proto Mikuláš má na hlavě Mitru Slunečního boha z Mithraismu, oheň Slunce.

Fotografie:

0372 - mitra auriphrygiata

Mitra je symbol, který zobrazuje rybičku. Mitra pochází z mnohem starší mythologie perského boha Slunečního božství Mithry.

Rybička, jak jsme již zdůraznili, symbolizuje Vessicu Piscis z květu života a představuje Šišinku mozkovou, epifýzu.

Svatý Mikuláš má svůj pravoslavný ekvivalent svatý Nikolaj, který je v pravoslavném křesťanském světě patron rybářů.

Fotografie:

0373 - svatý Nikolaj, moře

0374 - rybí bytost, Pont Alexandre III., Paris, dohledat

Jak bylo řečeno v Bibli, Ježíš říká svým učedníkům: Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí.ZPĚT
NA VÝBĚR KAPITOL