2

LABYRINTEM SVĚTA SE PROPLÉTAL,
ZATÍMCO RÁJ MU V SRDCI ROZKVÉTAL,
ZA PRAVDU ČISTOU TOUŽIL BOJOVAT,
A PROTO MUSEL ČASTO CESTOVAT.

DALŠÍHO TAKOVÉHO UŽ DNES NENAJDEŠ,
VE ŠKOLNÍ LAVICI VŽDY NAŇ SI VZPOMENEŠ! 

ODHALTE JMÉNO MUŽE

.

.

.