ZÁHADA ZTRACENÉHO ŠALAMOUNOVA CHRÁMU

Příběhem vás povedou tlačítka v dolní části stránek. Při otázkách se pokračování příběhu zobrazí až po nalezení odpovědi. Nápovědu vždy získáte stiskem tlačítka Help.

Se zlatým diskem pro ukládání nalezených informací se seznámíte později. Pro jeho zavření použijete vždy tlačítko zpět◄ vašeho mobilu. To vás vrátí do děje také při náhodném prokliku horního loga tutm.city.

Od zadání kódu máte k dispozici plných 24 hodin. Ve stavu absolutní nouze pište na help-mail: office@tutm.city

Hodně štěstí při cestě za odhalením tajemství.
Attis

JÍT DÁL
©2006-2022 TUTM.CITY. All rights reserved.
Copyright©2006-2022 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace nebo kopírování softwarových řešení, obsahu webů, textů, fotografií, filmů a veškerého dalšího provedení je bez písemných licenčních smluv striktně zakázáno a představuje porušení autorských práv. Kompletní právní ochrany pro Českou republiku zastupuje: právní kancelář agentury DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875