KAPITOLA
74/AKCE BUNČ 

     "Pane, máte nějakou zbraň?" zeptal se Erik mezi dvěma skoky auta v rychlém sledu za sebou.
     "Ne," nenechal se vyvést z míry starý Francouz. "Ale moment, vzadu je v plátně zabalená stará ručnice, kterou jsem před třemi dny koupil. Dvouhlavňová kulovnice, plně funkční." Francouz byl na tuto koupi náležitě hrdý.
     "Rozbal ji chlapče," ukázal bradou za sedadla. "V pytli bude i váček s prachem a koulemi."
     Erik zbraň našel a vyndal z obalu. Ruce se mu třásly, neboť lehký Hummer s francouzskou značkou právě plnou rychlostí prolétl potokem a ráz vody jím pořádně otřásl.
     "Budu tě navigovat při nabíjení, " potěšil Erika Francouz.
     Erik rozpačitě potěžkal zbraň v ruce.
     Francouz se usmál a zažertoval: "Máš příležitost se něco naučit, i když podmínky jsou poněkud - bojové. Hm."
     Ozval se výstřel, aby toto tvrzení potvrdil. Sebastien se otočil k okénku vzadu. Mohutný černý Hummer pronásledovatelů, řízený sešklebeným Hermannem, se jich držel jako nacucané klíště! Střelba Frederickovy pistole sice zněla děsivě, ale šance, že by kudrnatec, při té rychlosti a skocích přes hrboly v lesnatém terénu, něco trefil, byla minimální.
     "Pušku jsme nezkoušeli, ale věřím muži, který mi ji prodal! Nikdy, při žádném předchozím obchodu, mi nedodal vadné zboží," Francouz se naklonil dozadu. "Otevři ten malý váček, chlapče."
     Podle pokynů starého muže se Erikovi podařilo dostat do zbraně střelný prach i náboj.
     "Konečně to mám, pane," řekl Erik. "Bude to střílet?"
     Přestože zbraň vypadala starobyle, Francouzova odpověď zněla víc než přesvědčivě: "Není důvod, aby ne. Nabil jsi obě hlavně?"
     "Ano, " dodal Erik.
     Hummer s ohromným řevem zdolával mimořádně prudké stoupání. Dral se nezastavitelně kupředu, sípal a přeskakoval padlé kmeny buků.
     Černý Hummer za nimi byl výrazně těžší. Sebastien pozoroval zděšeně, jak Hermannův vůz padlé stromy doslova drtí pod koly.
     "Jsou pomalejší než my," všiml si náhle Sebastien a zatleskal nadšeně rukama.
     "To musíme využít," usmál se i Francouz a otočil se na Erika. "Hned nahoře mi zbraň podáš!"
     Starý muž si sáhl do kapsičky saka a vyjmul brýle. Velice pečlivě si je nasadil na oči a mírně se naklonil doprava, aby si při pohledu do zpětného zrcátka mohl upravit svůj donkichotský knír. Potom oběma rukama pořádně sevřel volant a přidal plyn. Vůz vyrazil jako tygr k útoku.
     S ohromným řevem dokončil prudký závěr stoupání a s výskokem do prázdna dopadl na rovinku.
     V té chvíli Francouz dostal auto na bahnité louži do smyku a stržením volantu postavil auto napříč cesty!
     Získali skvělý výhled na cestu za nimi.
     Svahem se s razancí nosorožce blížil černý Hummer pronásledovatelů. Řev motoru, kouř výfuků, šílený, přibližující se výraz Hermanna za volantem a zběsile střílející kudrnatá makovice. Frederick s pistolí v ruce!
     "Vhůůůů," do toho neutuchající vytí psa na zadní otevřené plošině vozu. Auto s Generálem pořádně házelo a nebohé zvíře vymetalo korbu hubou.
     "Docela akční," zhodnotil Sebastien.
     "Tu zbraň, hochu!" zařval Francouz a vytrhl Erikovi pušku z ruky.
     Opřel se o rám dveří a pořádně zamířil.
     "Prásk!" výstřel staré zbraně vyrval bubínky ze všech uší na kilometr daleko. Ozvěna oproti skalnatému srázu protějšího lesa vrátila zvuk výstřelu ve dvou dozvucích a dala naplno vyniknout dramatičnosti chvíle.
     Výjev se nijak nezměnil. Černý Hummer se neodvratně blížil!
     "Psttt!" zvuk zásahu těsně vedle dveří probral hochy i Francouze k životu. Frederick se zle zašklebil. I na tu dálku viděl spršku urvaného kovu a měl radost, že se konečně trefil.
     "Druhou ránu, pane!" zařval Erik. Francouz sevřel znovu zbraň.
     Šlo o všechno!
     "Padesát metrů a jsou tady," vydechl Sebastien.
     "Prásk!" ohlušující výstřel druhé rány byl snad ještě hlasitější než ten první. Nestačil doznít naplno a už byl provázen něčím dalším.
     "Kvááách!" pravá pneumatika Hermannova Hummeru se rozletěla doslova na dva kusy.
     Výstřel, zásah a nečekané natočení vozu proti svahu způsobilo úplné sedrání pneumatiky z kola. Hummer se zprudka zastavil! Jako by ho náraz do zdi přišpendlil na místo.
     Obrovská záď vozu se vymrštila prudce k nebi a Generál s vytím opustil po hlavě korbu. Plavným obloukem zapadl do kopřiv mezi buky. Hermann i Frederick byli strženi airbagy do prapodivných poloh.
    Tíha černého vozu zastavila let zádě vzhůru a vůz dosedl s ránou zpět na všechna čtyři kola. Prach cesty vířil vzduchem, řev motoru Hummeru utichl jako když utne. V nastalém tichu se nedělo vůbec nic.
     Pak se Generál v kopřivách zamlel a vydal táhlé zavytí: "Vhůůů."
     Frederick s Hermannem se pomaloučku, zcela otřeseni, začali drápat po čtyřech ven z auta.
     "Bon!" dodal Francouz a zařadil rychlost k odjezdu.