PROLOGOS:
"Pró" - znamenající "před" a Lógos - znamenající "slovo"

     "Kolika let se dožil Kristus?" zaduněla otázka.
     "Třiceti tří!" odpověděl udiveně a bez zaváhání.
     "Kolika let se dožil Alexandr Veliký?" hlas byl silný a zněl jakoby z hlubin temnoty.
     "Třiceti tří," nechápal smysl otázek.
     "Kolik je obratlů lidské páteře?" pokračoval hlas nekompromisně.
     "Třicet tři," odtušil poněkud nejistě, ale ta náhlá shoda ho zaujala.
     "Kolik zubů má člověk?" dotíral tajemný hlas.
     "Třicet dva," odvětil a nedokázal skrýt náhlé zadostiučinění. Jakoby tou malou odchylkou získal bod pro sebe.
     "Plus jeden jazyk," sebral mu hlas jeho těžce vydobytý bod. "Onen logos!"
     Místnost byla rozhlehlá a měla tvar oktagonu. Vysoký strop, který byl téměř v nedohlednu a nasvícený kruh uprostřed prostoru, se vzorem, jehož symbolice nerozuměl. Proč je zde a co ty otázky.
     "Rád bych se zeptal," nedostal šanci dokončit otázku.
     "Později!" pokus o převzetí iniciativy nevyšel.
     Hlas pokračoval: "Pokud chceš pochopit podstatu tajemství, musíš utlumit touhu svého vlastního ega a dokázat alespoň chvíli naslouchat."

UKÁZKA: TAJEMSTVÍ ČÍSLA 33

.

.

.

.

.

.