Otázka

Existuje pět světově známých teorií o původu názvu Modrá krev. Je některá z nich správná?

1 : Žilky pleti

VIDITELNÝCH ŽILEK NA PLETI ŠPANĚLSKÉ ŠLECHTY

2 : Oblíbená barva

PODLE OBLIBY ARISTOKRATŮ V MODRÉ BARVĚ

3 : Nemoc předka

PODLE CHOROBY JEDNOHO Z NICH V MINULOSTI, JAK NĚKTEŘÍ TRADUJÍ?

4 : Nadměrné pití

PODLE NADMĚRNÉHO PITÍ MODRÉHO VÍNA ARISTOKRATY

5 : Stříbrné příbory

NEBO JE PŘÍČINOU MODRÝ NÁDECH PLETI PŘI ČASTÉM STYKU SE STŘÍBRNÝMI PŘÍBORY, TAKZVANÁ ARGYRIE?

Zadejte odpověď

Zadejte odpověď do bílého pole
a pak stiskněte ODESLAT.
Odpovídejte číslem zvolené odpovědi.