NÁZEV MODRÁ KREV MÁ SVŮJ PŮVOD PODLE:

STISKNĚTE PŘÍMO JEDNU Z ODPOVĚDÍ 

A) VIDITELNÝCH ŽILEK NA PLETI ŠPANĚLSKÉ ŠLECHTY 

B) PODLE OBLIBY ARISTOKRATŮ V MODRÉ BARVĚ

C) PODLE CHOROBY JEDNOHO Z NICH V MINULOSTI, JAK NĚKTEŘÍ TRADUJÍ? 

D) PODLE NADMĚRNÉHO PITÍ MODRÉHO VÍNA ARISTOKRATY

E) NEBO JE PŘÍČINOU MODRÝ NÁDECH PLETI PŘI ČASTÉM STYKU SE STŘÍBRNÝMI PŘÍBORY, TAKZVANÁ ARGYRIE? 

.

.

.