KAPITOLA
2/PO SEDMI STECH LETECH

     Pokud by se návštěvník, který míří do České republiky, podíval před cestou na mapu, zjistil by, že se na území státu nacházejí dvě zeleně označená úrodná území. Nad hlavním městem Prahou se od západu k východu táhne rozsáhlá rovina řeky Labe. Hodinu cesty na východ od Brna, druhého největšího města, leží území řeky Moravy. Pokud by tomu návštěvník přikládal pozornost, neuniklo by mu, že tato řeka protíná zemi od severu k jihu. Možná by ho napadlo, že díky této proměnlivé vzdálenosti od rovníku, se ve zdejší krajině vyskytují rozmanité přírodní scenérie.
     Hloubavý návštěvník by možná záhy zjistil, že právě hledí na krajinu, která představuje jednu z nejvýznamnějších a historicky nejstarších oblastí osídlení v Evropě. Mohl by se dopídit toho, že i pověstná Velká Morava ležela právě zde. A při skutečném zaujetí pro věc, by takový zvídavý návštěvník jistě odhalil, že archeologové až do dnešních dnů nedokázali rozřešit základní historickou záhadu - lokalizovat místo, kde se nacházelo centrum Velkomoravské říše.
     Kdyby takového návštěvníka přivedly jakési podivuhodné důvody k úvahám nad právě zjištěnými skutečnostmi, možná by uchopil lupu a zaznamenal na mapě něco dalšího. Postřehl by uprostřed rovinaté zeleně hnědý hornatý ostrůvek. Na mapě kontinentu docela nepatrný. Zvědavost by mohla způsobit, že by vyhledal informace a zvěděl, že oním hornatým ostrůvkem na mapě je předhůří Bílých Karpat, nazývané zde Chřiby. Dokonale zapomenuté prastaré území, pohoří uprostřed roviny, ze kterého musel být kdysi úžasný výhled do všech stran. Vrcholky, které vystupují z krajiny, skalnaté zalesněné kopce, plné vzrostlých bukových hájů, neprostupných křovin, poseté bizarními skalními útvary, protkané potoky a údolími. Bájné území s ruinami hradů, provoněné loukami horských květin, osídlené množstvím ptáků, kanců, jelenů, motýlů i hadů. S pověstmi o pokladech templářů i jeskyněmi, poskytujícími v toku času útočiště hrdinům světových válek.
     To vše by mohlo způsobit, že budoucí návštěvník České země by mohl zauvažovat o změně svých plánů. Mohl by, pokud by tomu přály okolnosti, dokonce pocítit touhu dotknout se magických tajemství a zamířit právě sem.
     Pokud by cestoval z letiště v Praze či v Brně, pak by silnicí, klikatící se přes mohutný val Chřibů, sestoupil na druhé straně pohoří do údolí archeologických vykopávek a pradávných sídel v okolí Uherského Hradiště a Velehradu.
     Jako nejpravděpodobnější východisko pro jeho bádání by mu zřejmě mohlo být doporučeno malebné městečko Buchlovice, které se rozprostírá na úbočí hor. Přivítat by jej v takovém případě mohlo malé náměstí s fontánou, hotelem a několika restauracemi.
     Jeho první kroky by mohly vést ke zdejšímu zámku.