Pokud podnikáte v branži cestovních kanceláří, případně máte relevantní aktivity v zahraničí, může být toto partnerství pro vás přínosné.

Ceny evropských epizod jsou výrazně dražší. Tomu odpovídá i váš podíl při zapojení se do distribuční sítě.

Možná je spolupráce při distribuci epizod v českém jazyce, týkajících se zahraničních lokalit. Nebo přímo hlavní nabídka tutm.city, epizody v anglickém či francouzském jazyce, nabízené v rámci evropských lokalit.

Kontaktujte nás pro upřesnění zemí a formálních náležitostí.

.

.

.

.

.

.