ZISK
Váš zisk je tomu jako v případě jiných distribučních sítí vyplácen za jednotku. Příklad: vaše provize je více než dvanáctinásobná při srovnání s provizí za jednu zásilku u zásilkových společností. Vaše výdaje jsou nulové.

DVĚ FORMY SPOLUPRÁCE
1/ PENÍZE JEDNOU MĚSÍČNĚ
Peníze získáváte jednou měsíčně dle měsíčního zúčtování. Zveřejníte naše logo s Klubovým kódem formou fotografie na webu či plakátem v provozovně. Nijak aktivně neupozorňujete své klienty na náš produkt a pouze čekáte na konec měsíce k vyhodnocení efektu Klubového kódu (viz. dále: Klubový kód). Vaši klienti používají Klubový kód k nákupu na našem E-shopu. Podíl na zisku dostáváte vy od nás jednou měsíčně.

nebo

2/ PENÍZE IHNED
Peníze máte v rukou ihned. Zveřejníte naše logo s Klubovým kódem formou fotografie na webu či plakátem v provozovně. Navíc umožníte vašim klientům ihned zakoupit vstupenky, které vám dodáme v papírové podobě, za výhodnou Klubovou cenu přímo od vás. Náš podíl předáváte vy nám na základě měsíčního zúčtování.

KLUBOVÝ KÓD
Klubový kód je individuální a přísluší pouze vám v pozici partnera. Vaši klienti jej uvidí na plakátu vedle našeho loga. S Klubovým kódem mohou nakupovat na našem E-shopu za Klubovou cenu, která je nižší než cena ceníková.
Viz. sekce: Klubový kód

VÝŠI ZISKU MÁTE STÁLE POD KONTROLOU
V okamžiku použití Klubového kódu vám automaticky odchází emailová informace. Takový kontrolní nákup můžete anonymně učinit i vy sami a přesvědčit se tak o zpětné kontrole nad svojí provizí.

.

.

.

.

.

.