VĚDOMOSTI KULTURA VZDĚLÁNÍ HISTORIE

NABÍZÍME NÁRŮST VAŠEHO ZISKU
Sídlíme ve vědecko-technickém parku v Brně. Dlouhodobě poskytujeme zábavu v oblastech kultury, vzdělání, historie a individuálního turismu s využitím nejmodernějších technologií. Nabízíme vám podíl z distribuce interaktivních premiér online s mobilem (seriálové epizody badatelských E-příběhů naživo ve vašem městě).

KONKRETIZACE NAŠÍ NABÍDKY
Shodným způsobem, kterým se řada společností za provizi podílí na distribuční síti zásilkových společností, můžete být zapojeni do naší distribuční sítě. Oproti zásilkovým společnostem vyplácíme více než dvanáctinásobek za jednotku.

POUZE ZVEŘEJNÍTE NAŠE LOGO
Jediné, co musíte udělat, je na viditelném místě vaší webové prezentace (či fyzické provozovny) představit svým klientům naše logo s Klubovým kódem.

ZÍSKÁTE
Získáte s nulovou investicí přidanou hodnotu ke své nabídce. Klienti se dozví o existenci unikátního zážitku, který díky informaci na plakátu s vaším Klubovým kódem mohou koupit výrazně levněji, než za ceníkovou cenu.  

.

.

.

.

.

.