KAPITOLA
3/
ET APRÈS?

     Jak naloží Arago s fakty, která pro něj s Cybelle odhalíme? Najde odvahu k jejich zveřejnění? Nebo se naopak pokusí je zatajit? To není dosud jasné! Zjevné však je - že vy budete osobně u každého kroku našeho pátrání!
     Arago nám hned na prvním setkání předal tajnou mapu Paříže. Nazval jsem jej pracovním názvem - plán Arago. Uspořádání města v podobě, která rozhodně nemá obdoby. Veřejnost nikdy nic takového nespatřila. Paříž je v následujících dnech zmítána stávkami, metro nejezdí, doprava je zcela ochromena! Proplétáme se labyrintem města a záhy oceňujeme genialitu, s jakou před sto padesáti lety baron Haussmann město přestavěl. Do všech míst se lze snadno dostat i pěšky. Tajný plán Arago nám navíc umožňuje přesnou orientaci.
     Domnívám se, že neznámý klient Arago by snad mohl být členem ilegální skupiny UX, urban eXperiment. Těch, kteří se na vlastní náklady tajně zprovozňují zanedbané pařížské památky. Mají na svědomí ilegální opravu hodin v Pantheonu a řadu dalších odvážných nelegálních akcí. Přestože dělají správnou věc, konají v rozporu se zákonem! V jejich řadách působí erudovaní vědci z univerzit, proto vždy používají nikoliv svá vlastní jména, ale výhradně přezdívky. Právě očividné použití smyšleného jména Arago, které je v prostředí Paříže velmi známým pojmem, mě vede k této domněnce.
     Vyzývám Cybelle k maximální opatrnosti. Těžko odhadnout, kam se s námi v neznámém městě vydáte a čemu budeme společně čelit.

JÍT DÁL
©2006-2022 TUTM.CITY. All rights reserved.