KAPITOLA TŘETÍ
BEAUCOUP DE QUESTION

     Jak naloží Arago s fakty, která pro něj s Cybelle odhalíme? Najde odvahu k jejich zveřejnění? Nebo se naopak pokusí je zatajit? To není dosud jasné! Zjevné však je - že vy budete osobně u každého kroku našeho pátrání!
     Arago nám hned na prvním setkání předal tajnou mapu Paříže. Nazval jsem jej pracovním názvem - plán Arago. Uspořádání města v podobě, která rozhodně nemá obdoby. Veřejnost nikdy nic takového nespatřila.
     Paříž je v následujících dnech zmítána stávkami, metro nejezdí, doprava je zcela ochromena! Proplétáme se labyrintem města a záhy oceňujeme genialitu, s jakou před sto padesáti lety baron Haussmann město přestavěl. Do všech míst se lze snadno dostat i pěšky. Tajný plán Arago nám navíc umožňuje přesnou orientaci.
     Domnívám se, že neznámý klient Arago by snad mohl být členem ilegální skupiny UX, urban eXperiment. Těch, kteří se na vlastní náklady snaží tajně zprovoznit zanedbané městské památky. Mají na svědomí ilegální opravu hodin v Pantheonu a další činy. S oblibou používají nikoliv svá vlastní jména, ale přezdívky. Právě očividné použití smyšleného jména Arago mě vede k této domněnce. S ohledem na všechny tyto skutečnosti vyzývám Cybelle k maximální opatrnosti.

- KONEC UKÁZKY. -