Po otevření disku zapište odpověď do bílého pole a stikněte ODESLAT.

STISKEM DISKU
ZOBRAZTE OTÁZKU

ODHALTE ADRESU SE DVĚMA ZNAKY, ODPOVĚZTE DVOJICÍ ČÍSEL