KAPITOLA
100/DOST NUDA 

     Pronajaté letištní taxi objelo fontánu uprostřed Náměstí Svobody v Buchlovicích a zastavilo u hotelového vchodu.
     Attis a Cybelle vešli do prvního patra. Attis odemkl dveře a vešli dál.
     Erik pololežel na sedačce a hleděl do mobilu. S chladnou rozhodností porážel hordu nepřátel v nelítostné tankové bitvě.
     Sebastien poskakoval radostí. Vestoje se opíral o stoleček u zdi, na kterém měl položený tablet s rozehraným tenisovým utkáním.
     V pokoji byl vzorný pořádek a oknem pronikal do místnosti skřivánkův cvrlikavý zpěv.
     Attis se zazubil na Erika:"Co místní holky?"
     Otázka nestála Erikovi ani za zvednutí hlavy.
     Sebča vyběhl Attisovi vstříc a skočil mu do náruče:"Nic co by stálo za řeč, tati."
     Ale pak se otočil k Cybelle a s nevinným omluvným úsměvem jí podával košilku:
     "Budu potřebovat zašít rukávek."
     Cybelle ho pohladila po vláskách:"Hlavně, že nic jiného."
     Košili převrátila naruby a prohlížela si roztržené místo. Vypadalo spíš jako rozkousané:"Hm, " pomyslela si, ale pak nahmátla v kapse něco tvrdého.
     Dvěma prsty vylovila velkou bílou kartičku.
     Vizitka, napadlo ji a otočila lícem. Jméno představeného francouzského cisterciáckého řádu O.C.S.O., to už bude chtít vysvětlení!