Několik Muchových plakátů tady mám ...

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Cybelle navázala: "Za pomoci znalostí. A něčeho, řekněme - nepříliš známého. Většina lidí, a možná k nim patříte také, věří faktům, až když je vidí! Naprosto nemají cit pro fenomény."
     "Musím se přiznat," poznamenal Jack Rennert, "že nyní vám vůbec nerozumím."
     "Spočívá to ve vnímání fenoménů. Fenomén jako to, co se člověku ukazuje. Bez rozlišení, zda jde o skutečnost či klam. Běžný člověk pokládá fenomén jen za svůj přístup k věci. Vše bere z hlediska své intence, takže nevěnuje pozornost tomu, co mu předmět pozorování skutečně ukazuje. Na praktickém příkladu lze ukázat, jak se tento nedostatek citu pro fenomény projevuje. Například běžný čtenář nezaznamená v textu knihy tiskovou chybu, protože se soustředí na celkový smysl děje. Fenomenologický přístup pak připomíná práci korektora. Člověk s citem na fenomény sleduje natištěná písmena, aniž by ztrácel význam celku."
     Rennert přikývl. Nebylo zjevné, zda Cybellino vysvětlení pochopil, či nikoliv.
     Poznamenal: "Neměla byste nic proti malé demonstraci? Mám tady pár Muchových prací?"

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.