Zednářské poháry, ze soukromých sbírek díla Alfonse Muchy

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

Zednářské poháry, ze soukromých sbírek díla Alfonse Muchy

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Diplomat zaznamenal změnu a pokračoval: "Problém, kvůli jehož řešení jsem byl kontaktován, se týká tajemství, které je ukryto v celém Muchově díle!
     Sám Mucha prohlásil, že bude trvat padesát let, než bude jeho dílo pochopeno. Nestalo se tak do dnešní doby! Existuje vůbec někdo, kdo dokáže v dnešní době spolehlivě dekódovat poselství, které Mucha do svých děl zakomponoval?"
     Cybelle odvětila: "Ten, kdo by něco takového dokázal, by musel být nadán tajnými znalostmi, minimálně srovnatelnými se znalostmi Alfonse Muchy, zednářského velmistra třiatřicátého stupně zasvěcení. Jen tak by bylo možné jeho dílo dešifrovat!"
     Diplomat napjatě pronesl: "Z vyprávění našeho klienta jsem se dozvěděl, že se tak v dějinách dosud nestalo a nyní je zde požadavek přímo akutní. Vysvětlím vám později, jaké události se nedávno odehrály!
     Ale pojďme přímo k věci. S ohledem na vaši reputaci jsem doporučil vás! Věřím, že nikdo jiný toho není schopen!"
     Jak ji znám, tohle slyší určitě ráda.
     Cybelle odvětila: "Nic vám neslibuji. Musím Muchovu práci vidět na vlastní oči a prozkoumat ji. Šance tu je, a přiznávám, nikoliv nepatrná."
     Skromnějším způsobem to už vyjádřit nemohla.

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.