"Jak to myslíte - pravdu?"


     "Promiňte, jste ve věku, kdy si zasloužíte znát skutečnost! Ráda vám prozradím, co tento výjev doopravdy znamená! A myslím, že budete velmi potěšen. Intuitivně jste si oblíbil velmi významné poselství, které sám Alfons Mucha, jak již vidím zasvěcenec, zanechal lidstvu!"


     Vzápětí se Cybelle otočila k nám: "Pánové, byli byste tak laskavi a nechali nás pár minut o samotě? Ráda bych panu Rennertovi sdělila něco velmi podstatného! Mezi čtyřma očima."


     "Jistě, " odvětil francouzský diplomat zjevně s potěšením.
     Atmosféra byla skvělá a šance na dohodu byla na spadnutí.
     Obrátili jsme se a zamířili na malou procházku mezi plakáty.


     Cybelle s Jackem Rennertem osaměli.


     Obhlídku galerie jsme strávili beze slov.
     Mému společníkovi jistě vrtal hlavou nečekaný Cybellin objev. Pro mě nebyl ničím neobvyklým. Tisíckrát již přede mnou prezentovala, že dokáže mrknutím oka zaznamenat naprosto nečekané detaily. A také je správně vyložit!


     Po dvaceti minutách se Cybelle s Jackem Rennertem vydali naším směrem. 


     Rennert přistoupil k nám a stiskl nám ruce: "Jsem přímo okouzlen! Nadšen! Považte, prodávám Muchova díla celý život, více než čtyřicet let. A neměl jsem ani nejmenší tušení!"
     Oči mu zářily, když nás provázel osobně k východu z galerie.


     "Děkuji vám," loučil se Rennert s Cybelle. "Dejte mi vědět brzy, jak jste se rozhodla. Má nabídka za tajemství Alfonse Muchy platí! Dvě stě padesát tisíc dolarů." 

obrázek