Oči mu zářily, když nás provázel osobně k východu ...

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     "Jak to myslíte - pravdu?"
     "Promiňte, jste ve věku, kdy si zasloužíte znát skutečnost! Ráda vám prozradím, co tento výjev doopravdy znamená! A myslím, že budete velmi potěšen. Intuitivně jste si oblíbil velmi významné poselství, které sám Alfons Mucha, jak již vidím zasvěcenec, zanechal lidstvu!"
     Vzápětí se Cybelle otočila k nám: "Pánové, byli byste tak laskavi a nechali nás pár minut o samotě? Ráda bych panu Rennertovi sdělila něco velmi podstatného! Mezi čtyřma očima."
     "Jistě, " odvětil francouzský diplomat zjevně s potěšením.
     Atmosféra byla skvělá a šance na dohodu byla na spadnutí.
     Obrátili jsme se a zamířili na malou procházku mezi plakáty.
     Cybelle s Jackem Rennertem osaměli.
     Obhlídku galerie jsme strávili beze slov.
     M
ému společníkovi jistě vrtal hlavou nečekaný Cybellin objev. Pro mě nebyl ničím neobvyklým. Tisíckrát již přede mnou prezentovala, že dokáže mrknutím oka zaznamenat naprosto nečekané detaily. A také je správně vyložit!
     Po dvaceti minutách se Cybelle s Jackem Rennertem vydali naším směrem.
     Rennert přistoupil k nám a stiskl nám ruce: "Jsem přímo okouzlen! Nadšen! Považte, prodávám Muchova díla celý život, více než čtyřicet let. A neměl jsem ani nejmenší tušení!"
     Oči mu zářily, když nás provázel osobně k východu z galerie.
     "Děkuji vám," loučil se Rennert s Cybelle. "Dejte mi vědět brzy, jak jste se rozhodla. Má nabídka za tajemství Alfonse Muchy platí! Dvě stě padesát tisíc dolarů." 

     "Souhlasím," usmála se Cybelle. "Vydáme se do Evropy, Francie i České republiky. A skutečný význam Muchova díla vám přivezeme!"



KONEC UKÁZKY