Vítám vás při řešení Epizody v Brně. Příběhem vás povedou tlačítka v dolní části stránek. Při otázkách se vám pokračování zobrazí až po nalezení odpovědi nebo žádosti o help. Se zlatým diskem pro ukládání nalezených informací se seznámíte později. Pro jeho zavření použijete vždy tlačítko zpět◄ vašeho mobilu. To vás vrátí do děje také při náhodném prokliku horního loga tutm.city. Od zadání kódu máte k dispozici plných 24 hodin. Ve stavu absolutní nouze pište na help-mail: office@tutm.city. Dobře se bavte a hodně štěstí.
Attis

AKCE
©2006-2021 TUTM.CITY. All rights reserved.
Copyright©2006-2021 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace nebo kopírování softwarových řešení, obsahu webů, textů, fotografií, filmů a veškerého dalšího provedení je bez písemných licenčních smluv striktně zakázáno a představuje porušení autorských práv. Kompletní právní ochrany pro Českou republiku zastupuje: právní kancelář agentury DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875