Fontaine de l'Observatoire, Paris

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Tato její nápověda byla ovšem více než jednoznačná. Fontánu Čtyř světových stran, jak bývá také nazývána, mám v oblibě. Postavy čtyř žen drží nad hlavami zeměkouli, složenou z pásu poledníků a rovnoběžek. Dole pak z fontány vyskakují do všech čtyř světových stran čtyři páry koní. Neměl jsem nejmenší důvod váhat:"Mluvíte samozřejmě o Soše Svobody v Lucemburských zahradách."
     "Uspokojivé," tiše odtušila Cybelle a obrátila veškerou pozornost k našemu hostu.
     Ten odložil šálek s kávou na stolek po své pravé ruce a z aktovky vyjmul svazek fotografií:       "Čekali jsme na váš návrat, abych vše nemusel opakovat dvakrát."
     Vzal jsem si k ruce notes, abych byl připraven zaznamenat okamžité postřehy, a muž začal s vyprávěním.
     "Na naši ambasádu se obrátil jistý člověk, kterého v tuto chvíli nebudu jmenovat. Ale začněme od začátku, přesně tak, jak nám události vylíčil on.

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.