FAKTA
VELKÝ ROK

     V De Natura Deorum napsal Cicero: "Na různých pohybech planet založili matematici to, co nazývají Velkým rokem." 


     
"Období, které je završeno, když se slunce, měsíc a pět planet, které všechny dokončily své kurzy, vrátily do stejných vzájemných pozic. Délka tohoto období je živě diskutována, ale musí to nutně být pevná a určitá doba."


     Termín Velký rok má dva hlavní významy. Vědecká astronomie ji definuje jako období jednoho úplného cyklu rovnodenností kolem ekliptiky neboli 25 800 let. V současné době je přijímána přesnější částka 25 772 let.


     Platonický rok, který je také nazýván skvělý rok, má více starověký a mystický význam.


     Platón předpokládal, že vinutí orbitálních pohybů planet Slunce, Měsíce a pouhého oka dopředu nebo zpět v čase dorazí do bodu, kdy jsou ve stejných pozicích jako dnes. Nazval toto časové období Velkým rokem a definoval, že k takovému jednotnému návratu dochází přibližně každých 36 000 let.


     V širším smyslu lze termín "Velký rok" použít pro jakýkoli koncept věčného návratu ve světových mytologiích nebo filozofiích. Historik Otto Neugebauer píše: Potíž s pojmem Velký rok spočívá v jeho nejednoznačnosti.


     Moderní definice mluví o Velkém roce jako též o roce Platónském. Doba, za kterou nebeský pól, průsečík zemské osy s nebeskou sférou, vykoná v důsledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky. Podle NASA trvá přibližně 25 800 let.


     V astrologii se platónský rok dělí na 12 platónských měsíců pojmenovaných podle znamení zvěrokruhu, ve kterých vstává Slunce v den jarní rovnodennosti. Každý z nich trvá přibližně 2150 let.


     Další měsíc, bod zlomu, nastává v okamžiku, kdy jarní bod přejde do dalšího znamení.

DÁVNÝ PŘEDPOKLAD
BOD ZLOMU SVĚTOVÝCH ZMĚN

    Kdy má nastat, nebylo nikomu známo. Až do chvíle nálezu Osirise. 


     Přesněji řečeno do okamžiku, kdy se do věci vložila Cybelle.

FOTOGRAFIE: CYBELLINO SCHEMA PLATÓNSKÉHO ROKU, (C)2O16, tutm.city mystery live, All rights reserved komerční i nekomerční použití bez písemného licenčního ujednání tutm.city mystery live zakázáno.
FOTOGRAFIE: CYBELLINO SCHEMA PLATÓNSKÉHO ROKU, (C)2O16, tutm.city mystery live, All rights reserved komerční i nekomerční použití bez písemného licenčního ujednání tutm.city mystery live zakázáno.
obrázek