SLEDUJETE:
AUTORSKÁ PRÁVA A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
     *****
Případy porušování autorských práv tohoto projektu řeší pro Českou republiku rovněž právní kancelář DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura se sídlem v Praze, Krátkého 1, 190 00 Praha 9.
     ***** Veškeré údaje a informace, které získáte v souvislosti se svou účastí v aplikaci jsou předmětem obchodního tajemství, software, grafické prvky a design podléhají autorskému právu. Kopírování, ukládání nebo dešifrování webových stránek provozovatele je přísně zakázáno. V případě porušení těchto autorských práv budete povinni nahradit vzniklou škodu.
     ***** Veškeré informace, které aplikace poskytuje, jsou výsledkem vědeckého bádání, spadajícího pod autorské právo, a proto úplné nebo částečné vyřešení úkolů, hádanek nebo testů musí být považováno za obchodní tajemství. Veškeré závěry, které aplikace poskytuje, a také všechny výklady artefaktů, souvislostí mezi nimi, jakož i dějové návaznosti mezi artefakty ve výkladu aplikace, jsou předmětem obchodního tajemství.
     ***** Publikování, zveřejnění třetím stranám, nebo jakékoliv komerční použití je porušením obchodních a finančních zájmů autorů.
     ***** Provozovatel aplikace garantuje, že email, použitý pro zaslání aktivačního prolinku, nebude poskytnut třetím stranám, bude užit důvěrně pouze nyní pro aktivaci aplikace a nebude dále šířen k jakýmkoliv účelům. Zpracován pro ochranu autorských práv je zcela v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

obrázek

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.