TERMÍN SOUTĚŽE

Termín konání soutěže:
start: v poledne 9.3.2021
ukončení: v poledne 9.5. 2021
Z jednoho e-amailu máte právo odpovídat jen jednou.

VÝHRY

Po závěrečném termínu soutěže budou vyhodnoceny odpovědi. Rozhodujícím kritériem je počet správných odpovědí. V případě shody pak vyhrávají odpovědi, které dorazily dříve.

Tři vítězové získávají vstupenku k záhadě v Brně v ceně 59,00 €. Vstupenka má formu rodinného/firemního kódu pro 1 - 4 O S O B Y. Lze ji použít ke startu záhady současně na čtyřech mobilech s možností vzájemného soupeření. Jde o P Ů L D E N N Í dobrodružství v ulicích města Brna. Platnost získané vstupenky je jeden rok.

Výherci obdrží výhru na svůj herní e-mailem, prostřednictvím kterého odpovídali na soutěžní otázky. Výhry budou odeslány následující den po skončení soutěže.

      Návrat zpět