Copyright©2006-2020 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace veškerého dalšího obsahu, textů, fotografií, filmů atp. je bez licenčních smluv striktně zakázána. Právní ochrany pro Českou republiku zajišťuje: DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875.

PRAGUE MYSTERY
PŘED ZAČÁTKEM AKCE ZVOLTE KLIDNÉ MÍSTO

     "Zatím je celkem jedno, kde se nacházíte. V pravý čas sami zjistíte, kam se přemístit. Času máte dostatek, více, než je třeba, můžete tedy naprosto v klidu využít mé rady.
     Než zadáte svůj kód, rozhodně by bylo dobré, být někde v Praze v České republice. Najděte si klidné místo, kde zažijete úvod děje, pochopíte význam indicií a naladíte se na atmosféru příběhu.
     Pro následnou akci v terénu myslete především na svoje pohodlí. Ano, chcete jít naživo po stopě tajemství, ale není nutné se u toho cítit nepohodlně. Připravte se tedy na možnosti počasí, tepla či chladu, a pokud možno i na nějaké občerstvení. Samozřejmě, Praha je civilizované město, takže tyto obavy je možno částečně nechat stranou.
"

Attis

     "Cogito ergo sum. Myslím, tedy jsem. Příběhy záhad tutm.city jsou pro ty, co hledají a tuší, že jde v životě o mnohem víc. V našich záhadách odhalujete tajemství, která, ač všem na očích, jsou přesto a vždy dokonale skrytá zrakům!
     Co budete potřebovat:
Odhodlání objevovat
Mobil s internetovým připojením (nutné)
Dalekohled (doporučuji)
Zápisník (doporučuji)

     Vše uvidíte na vlastní oči, dokonce si budete moci i sáhnout. Svět Mystérií byl dostupný vždy jen zasvěceným. Nyní jej společnost tutm.city otevírá všem, kteří o to stojí."

Cybelle, New York, 2018

MYSTERY PRAGUE

NYNÍ SE PŘIHLÁSÍTE K ZÁHADĚ PRAGUE MYSTERY. MŮŽE NASTAT OJEDINĚLÁ SITUACE, NAPŘ. VÝPADEK SIGNÁLU NA STRANĚ SÍTĚ, KDY SE UPROSTŘED ŘEŠENÍ ZÁHADY PŘIHLÁSÍTE KÓDEM A EMAILEM JEŠTĚ JEDNOU. VE VELKÉM MĚSTĚ, JAKO JE PRAHA, BY TAKOVÝ STAV NASTAT NEMĚL, ALE JE DOBRÉ VÁS NA VŠE UPOZORNIT.

ZAČNĚTE STISKEM MODRÉHO TLAČÍTKA (TÍM STARTUJE VÁŠ LIMIT 24 HODIN, PAK SE ZÁHADA VYPNE).

obrázek