KAPITOLA ŠESTÁ
TEMPUS FUGIT

     Cryptex se slabě zachvěl a jeho vnitřní tubus se nepatrně vysunul. Začalo se ozývat sotva znatelné tikání. Poté vypadla z úkrytu starobylá mince.


     Cybelle usedla zpátky do křesla. S pohledem na minci poznamenala: "Vaše chybějící stopa, pane."


     "Co to vše znamená?" vykřikl proběhlými událostmi zcela otřesený James P. Hardrock.


     Přistoupil jsem ke starému muži a dolil mu koňak. Neprotestoval.
     Cybelle se posadila zpátky za svůj: "Spustil jste odpočítávání, pane. Celý cryptex se otevře až po zadání druhého kódu. Jak praví záhadná věta v poselství: K dokončení díla tě povede jméno stvořitele! Druhým kódem je tedy bezpochyby ono jméno stvořitele! To však dosud neznáme."


     Hardrock nic nechápal. Nález mince jej nadchl, ale současně byl nervózní z tikání cryptexu: "Co znamená ten zvuk?"


     Cybelle pokračovala: "Uvedl jste do chodu časovač. Pokud nezadáme včas další kódy, cryptex se zničí i s tím, co je uvnitř. A to je jistě velice důležité. Bez toho zřejmě nelze záhadu rozluštit!"


     "Kolik času nám zbývá?" vydechl bezradně pan Hardrock.


     Cybelle vstala: "To lze jen těžko odhadnout, pane. Ovšem při rychlosti, jakou se dříve cestovalo na starý kontinent, půjde zřejmě o dny. Ovšem, raději příliš neotálejme. Cesta z USA do Evropy a pak ještě do Brna. 


     Počítám, že až tam dorazíme, budeme mít tak maximálně 24 hodin času!"
 

obrázek