KAPITOLA PÁTÁ
CRYPTEX 

     Po malé pauze na občerstvení jsme se usadili opět do křesel a Cybelle se nahnula nad krabici. Vyjmula válcovitý předmět a prohlížela si jej detailně ze všech úhlů.


     "Cryptex," pronesla. "Velmi neobvyklý typ. Takové uspořádání znaků jsem doposud neviděla."


     James P. Hardrock souhlasně pokýval hlavou a dodal: "I nám bylo jasné, že uvnitř toho kódovacího zařízení je nějaká důležitá část zprávy. Ale nepodařilo se nám jej otevřít."


     Poté vstal a uchopil cryptex: "Zpráva obsahuje sekvenci čísel. Vyzkoušeli jsme je zadat v různém pořadí, než jsme pochopili, jak na sebe navazují. Ale i tak, podívejte se, při jejich zadání se vůbec nic nestane."
     Aby nám dokázal své tvrzení, nastavil pan Hardrock velice pečlivě všechna kolečka v souladu s řadou čísel, obsažených v tajemném poselství.
     A skutečně. Cryptex na nastavená čísla nijak nereagoval.


     "Princip chápete samozřejmě správně," zhodnotila jeho počínání Cybelle. "Ale toto provedení cryptexu se od běžně nalézaných zařízení něčím liší."
     Zamyšleně hleděla před sebe a dodala: "Poslední dva kotouče v řadě mají svůj význam, přestože jsou na nich jen zdánlivě nesmyslné znaky."


     "Nechápu," odvětil Hardrock.


     Cybelle pokračovala: "Vidím, že při otáčení kotoučů se z těch nesmyslných obrázků skládají znaky. A tyto symboly už smysl dávají."


     "Obávám se, že vám přesto nerozumím," odtušil zmateně James Hardrock.


     "Bez obav. Proto jste tady," vložil jsem se do diskuse.
     Ale Cybelle pokračovala ve výkladu: "Věta v záhadné listině říká - K dokončení díla tě povede jméno stvořitele. Chápete - dokončení? 


     Kotouči je potřeba otočit tak, aby došlo ke spojení znaků do tvaru písmene tau. Tau znamená dokončení díla. Neboli, aktivace číselného kódu!"

     Hardrockova ruka s nadšením otočila kotoučem. K uzavření symbolu tau zbývalo jen půl obrátky, když si Cybelle uvědomila důležitý fakt.


     "Ne!" vykřikla Cybelle.


     Očekává se ode mě při mé práci okamžitá reakce, což jsem v následující vteřině náležitě demonstroval.


     Už v okamžiku, kdy se na Cybellině tváři objevila změna, jsem vytušil riziko. A než zazněl výkřik, překonal jsem polovinu vzdálenosti mezi svým pracovním stolem a naším hostem.


     "Ne!" vykřikla Cybelle a pokusila se vztyčit v křesle a napřáhnout ruku.


     Skokem jsem byl u pana Hardrocka. Lehkým úderem pravé ruky jsem mu vyrazil cryptex, který obloukem dopadl na kožené sofa. Skutálel se do rohu a v tom okamžiku závit písmene tau přeci jen dopadl na své místo!


     Ozvalo se klapnutí. Byl konec.
  

obrázek