KAPITOLA ÚVODNÍ
PROLOG 

     FRESKA, PŮVODEM Z ITALSKÉHO AL FRESCO, TO ZNAMENÁ NA ČERSTVO. JDE O TECHNIKU NÁSTĚNNÉ MALBY, ZHOTOVENÉ NA VLHKÉ OMÍTCE.
     OPAKEM JE PAK AL SECCO, VE VÝZNAMU NA SUCHO.
MOZAIKA, OPUS MUSIVUM, VĚNOVÁNO MÚZÁM. JDE O TECHNIKU PLOŠNÉ VÝZDOBY, ORNAMENTÁLNÍ NEBO FIGURÁLNÍ, SESTAVENÉ Z DROBNÝCH RŮZNOBAREVNÝCH KOSTEK, HRANOLKŮ, KOLÍČKŮ, KAMENNÝCH NEBO KERAMICKÝCH, SKLENĚNÝCH ČI SMALTOVANÝCH, UPEVŇOVANÝCH DO MĚKKÉ OMÍTKY NEBO TMELU.
     OBĚ TECHNIKY JSOU POUŽÍVÁNY PRO TVORBU UMĚLECKÝCH DĚL.

obrázek