DÁVNÝ PŘEDPOKLAD
BOD ZLOMU SVĚTOVÝCH ZMĚN

     Platón předpokládal, že vinutí orbitálních pohybů Slunce, Měsíce a dalších okem viditelných planet dopředu nebo zpět v čase dorazí jednou do bodu, kdy se budou nacházet ve stejných pozicích jako dnes.

     Nazval toto časové období Velkým rokem a definoval, že k takovému jednotnému návratu dochází přibližně každých 36 000 let. Termín Velký rok je často používán v úvahách nad věčným návratem dějin do stejného bodu. S tímto termínem pracuje většina světových mytologií či filozofií.

     Nastává však jeden velký problém. Pojem Velkého roku je velice nejednoznačný. Moderní definice říká, že Platónský rok je doba, za kterou nebeský pól, průsečík zemské osy s nebeskou sférou, vykoná v důsledku precese zemské osy uzavřený okruh kolem pólu ekliptiky. Podle NASA trvá přibližně 25 800 let.

     V astrologii se platónský rok dělí na 12 platónských měsíců pojmenovaných podle znamení zvěrokruhu, ve kterých vstává Slunce v den jarní rovnodennosti. Každý z nich trvá přibližně 2150 let. Další měsíc, bod zlomu, nastává v okamžiku, kdy jarní bod přejde do dalšího znamení.

     Tento přechod do dalšího znamení je rokem velkých změn. Obecně astrologové předpokládali, že jde přibližně o rok 2012. Spletli se však. Skutečné datum nebylo nikomu známo.

     Až do chvíle nálezu Osirise.

     Symboly vytvořené před mnoha tisíci lety mají své významy a bez jejich skutečného a správného výkladu není možno odhalit tajemství. K naprosto jasným odhalením došlo ve chvíli, kdy byla o pomoc s řešením tajemství Osiridova sarkofágu požádána profesorka Cybelle.

obrázek