.Copyright©2006-2020 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace veškerého dalšího obsahu, textů, fotografií, filmů atp. je bez licenčních smluv striktně zakázána. Právní ochrany pro Českou republiku zajišťuje: DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875.

ZÁHADA OSIRIDOVY HROBKY A PLATÓNSKÉHO ROKU
HOME VERZE

"Cogito ergo sum. Myslím, tedy jsem. Příběhy záhad tutm.city jsou pro ty, co hledají a tuší, že jde v životě o mnohem víc. V našich záhadách odhalujete tajemství, která, ač všem na očích, jsou přesto a vždy dokonale skrytá zrakům!

Co budete potřebovat:
Odhodlání objevovat

Svět Mystérií byl dostupný vždy jen zasvěceným. Nyní jej společnost tutm.city otevírá všem, kteří o to stojí."

Cybelle, New York, 2018

POKYNY

MODRÝMI A ČERVENÝMI TLAČÍTKY OVLÁDEJTE DĚJ. PŘI NÁHODNÉM PROKLIKU HORNÍHO LOGA SE JEDNODUŠE VRAŤTE ZPĚT.
ZAČNĚTE STISKEM MODRÉHO TLAČÍTKA.

obrázek