Hardrock se usmál: "Nebylo. Rychle jsme zjistili, že stará mapa zobrazuje nevelké město uprostřed Evropy. Brno. V České republice, v zemi, která měla před válkou úzké vazby na Washington. Tím ale náš úspěch skončil."


     "Jak to myslíte?" vložil jsem se do debaty.


     Hardrock se opřel a sáhl po sklenici. Na mojí úvodní nabídku nápojů nijak nereagoval a rovněž v této chvíli vypadal, že je zcela spokojen se svojí oblíbenou vodou bez bublin. Nikomu jeho libůstky nevyvracím.


     Napil se tedy zhluboka své vody a pokračoval: "Moji lidé nejsou specialisté. Sehnali jsme současnou mapu, která odpovídá území, zachyceném na starém plánu. Vzápětí jsem najal univerzitní profesory z oborů archeologie a kryptografie. Byl jsem však zklamán! Žádné vodítko na místě samém nenašli. Jejich týdenní pobyt v zámoří byl jen ztrátou peněz."


     Cybelle na pana Hardrocka upřela pohled.
     Ten pokračoval: "Nejsem zvyklý se jen tak vzdávat. Obrátil jsem se na soukromé lovce pokladů!"


     Vmísil jsem se znovu do debaty: "S jakým výsledkem, pane?" Vím, že řada soukromých hledačů pokladů je velice schopných.


     "Odcestovali do Evropy a za pár dnů telefonicky ohlásili, že narazili na něco mimořádného. Dělali s tím docela tajnosti. Hodlali si vše pořádně ověřit. Chvíli se nic nedělo. A pak přišla sms zpráva. Na hotelové recepci v Brně jsem si měl osobně vyzvednout dopis s instrukcemi. Okamžitě jsem telefonoval jejich asistentce, ale ta o nich dva dny neslyšela a o nějaké zprávě nic nevěděla."


     Dívali jsme se všichni na pana Hardrocka v očekávání nějakého pokračování.
     Ten však stroze odsekl: "Ti lidé prostě zmizeli!"


     "Co jste podnikl poté?" dotázala se Cybelle.


     James Hardrock se zamračil: "Neměl jsem na výběr! Odletěl jsem do Evropy."
  

obrázek