PROLOG
CO SKRÝVAJÍ SYMBOLY? 

     "Co skrývají symboly?" zeptal jsem se.
     "Vaše otázka je poměrně široká," odvětila Cybelle.
      Pohlédl jsem na ni. Mé zklamání bylo zřejmě příliš zjevné.
     Proto se usmála a pokračovala: "Dobrá. Pokusím se vám to vysvětlit na tématu, který je symboly doslova přesycen."
     Nu, to jsem tedy zvědav, pomyslel jsem si.


     "Jak jistě víte, existují různá mytologická vyprávění," začala zvolna vyprávět Cybelle.
     Souhlasně jsem přikývl.
     Pokračovala: "K těm nejvíce známým patří v naších zeměpisných šířkách Bible. Existují však také antické báje, Metamorfózy Ovidia, mytologická vyprávění o životě Alexandra Velikého, judaiská Thóra, Židovská Kabala, Indické Védy, sumérská mytologie, egyptská mytologie, indiánská mytologie, skandinávská mytologie, slovanská mytologie, čínská mytologie. A mnohé další. Například dochované spisy Alchymie."
     "Ovšem," souhlasil jsem. "O jejich existenci vím. Jak se však tato problematika dotýká symbolů?"
     "Hned se k tomu dostanu," odvětila Cybelle. "Světoví vědci se snaží dobrat podstaty a významu těchto vyprávění na základě rozboru fyzických událostí starověku. Ve své snaze však nejsou nijak úspěšní. Závěry jejich bádání končí v dohadech."
     Zaujala mě. Proto jsem neváhal s otázkou: "Vy snad máte vysvětlení, proč se jim nedaří najít vysvětlení?"


     "Důvodem tohoto nezdaru o odhalení je společný rys všech těchto vyprávění, " odvětila Cybelle.


     "Shodný rys. Který?" vyhrkl jsem.
     Rozhostilo se ticho.
     Čekal jsem, co bude následovat.
      Poněkud tajemně se usmála: "Nenapadá vás nic?
      Mlčel jsem, poněkud zaskočen. Pak jsem zvolna pronesl: "Společný prvek naprosto různorodých vyprávění? Každé z jiného konce světa? Tedy, opravdu nevím, co na to říct."
     Cybelle se usmála: "Všechna tato mytologická vyprávění spojuje jedno velké, dosud nikým nepochopené tajemství. "
     Má zvědavost byla napnuta až k prasknutí: "Co je tím tajemstvím?
     Slitovala se: "Odpověď se týká vaší úvodní otázky. Symbolů. Začala bych tím, že vám prozradím jejich společný rys. Tím je fakt, že žádné z nich nepopisuje historickou chronologii fyzických faktů."


     "A co tedy popisují?" zeptal jsem se.


     Cybelle měla na tváři velice záhadný úsměv: "Zachycují to nejdůležitější. Pomocí svých symbolů a analogií uchovávají pravdu o podstatě tohoto světa! A bez znalosti symbolů nikdo není schopen dobrat se skutečného významu. Tato poselství měla překonat věky, jazykové rozdíly, bariéry času a kultur. A pouze těm, kteří jsou připraveni a jsou toho hodni, měla odhalit skrytou pravdu. K tomu slouží skutečné symboly!"


     Hleděl jsem na ni. Dokonale překvapen. A pak jsem se odhodlal k otázce: "Zmínila jste hned v úvodu Bibli. Vy tvrdíte, že i její výklady, které jsou obecně velmi dobře známé, nejsou tím pravým vysvětlením?"


     Mlčela, s tváří odvrácenou k oknu.
     Po chvíli váhání se ke mně otočila a odvětila: "Zeptal jste se a máte tedy nárok na odpověď."

THE END.