Kapitola druhá
SYMBOLOGIE

     Cybelle přešla rovnou k tématu: "Pánové, co je vám známo o Symbologii, Iconologii a Enigmatice?"


     McClane se uklidnil a zpozorněl. Ted Harper stále mlčel.
     "Tedy, vlastně toho moc nevím," odvážil se poznamenat starší muž.
     Harper vycítil šanci se blýsknout a pravil: "Jde snad o nějaká vyjádření náboženských názorů."


     Cybelle neprotestovala. Absence jakéhokoliv komentáře z její strany však byla více než výmluvná.   
     Naprosto nedostatečné odpovědi! Pokračovala: "Co se vám vybavuje při zmínce o Isaacu Newtonovi?"

Licence https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Statue_of_Isaac_Newton_at_Trinity_College,_Cambridge.jpg
Licence https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Statue_of_Isaac_Newton_at_Trinity_College,_Cambridge.jpg


     "Tedy, to už je snadnější," chytil se konečně McClane. "Newton byl především fyzik. A také matematik!"
     "Ovšem, to jistě," souhlasila Cybelle. "Ale ten muž se zabýval ještě něčím dalším!"
     Oba právníci na ni hleděli beze slova. Otázka přímo visela ve vzduchu.


     Cybelle zdůraznila: "Nepodceňujte v žádném případě symbologii. Newton byl jedním z nejvýznačnějších vědců historie. Čerpali z něj všichni význační vědci pozdějších let. V roce 1936 v aukční síni Sotheby vydražil John Maynard Keynes část spisů sira Isaaca Newtona.

     Vyšlo najevo, že Newton nalézal inspiraci ke svým vědeckým objevům ze správného výkladu symbolů antických bájí. A Bible. Význam těchto prastarých symbolů pochopit, znamená podle něj, stát se pánem hmotného osudu a moderně řečeno - vědy."


     "Ale, pak..." pozdvihl obočí udiveně McClane a odmlčel se. "Proč nejsou tyto informace veřejnosti představeny?"


     Cybelle na mě neznatelně kývla a já jsem navázal: "Newton prezentoval mnohá zjištění svým vědeckým kolegům. Aby ochránil svá vědecká prvenství, používal velmi originální metodu. Rozesílal svým kolegům šifrovaně formou anagramů své objevy. Teprve až došlo ke sporu o prvenství, rozkryl šifru a dokázal tak, že objev učinil již mnohem dříve on sám.


     Se svými převratnými názory byl však nepochopen a odmítán. Vyústilo to v jeho žádost o odchod z Královské vědecké společnosti, které dlouhá léta předsedal! Naštěstí byla jeho žádost nevyslyšena.


     Nicméně Newton se s výzkumem uchýlil do ústraní a založil tajnou kolej. Newton se nesnažil porozumět světu jako moderní vědec, ale jako starý mudrc! Shromažďoval kolem sebe jen ty, kteří si kladli otázky a chtěli na své otázky najít odpovědi."


     McClane i Harper na nás hleděli a pak se starší právník obrátil ke Cybelle: "Naznačujte snad, že symboly nejsou jen výzdobou? Že správně vysvětleny a pochopeny mohou poskytnout skutečné hmatatelné informace?"


     "Uvidíte sami," dodala Cybelle. "Nyní však k vaší otázce, kde hledat skryté tajemství. Pokud budeme předpokládat, že tento vzkaz je myšlen vážně."


     Na to se ozval Ted Harper: "Vůbec nevíme, jak tomu všemu rozumět. Mluví se o kanálu, snad jde o narážku na oceán mezi Amerikou a Evropou. Ale co ty odkazy na Washington a New York? Jde vůbec o Prahu?"


     Cybelle vše uzavřela: "Nerada předbíhám, ale mám již jistou představu. A další vodítka se nepochybně odhalí až na místě samém. V Praze."

Konec ukázky. Zavřením této strany prohlížeče se dostanete zpět do popisu záhady v E-shopu. Nebo zvolte jinou nabídku.

      Nabídka dalších záhad
      E-shop