Rozhostilo se ticho, které přerušila až Cybelle svojí opatrnou poznámkou: "Jistě víte, pane, komu náhrobek na snímku patří?"


     "Už ano. A vy se svojí reputací to víte bezpochyby také! Právě kvůli tomu beru celou záležitost tak vážně. To jméno zní - Albert Mackey."


     Cybelle se opřela do křesla a pravila: "Ráda bych vše shrnula. Náhrobek vašeho bratrance naprosto stejného tvaru jako ono záhadné červené pouzdro. Nápis, který na vše odkazuje. A konečně symbol trojúhelníku, který je jistými skupinami považován za naprosto nejdůležitější. Za symbol dokonalosti. To vše samozřejmě nepovažujete za náhodnou shodu."


     "Ovšem," vydechl zničeně James Hardrock. "Nechtěl jsem být považován za podivína. Proto jsem si to nechal pro sebe."


     "Ale ujišťuji vás, že tak tomu rozhodně není!" doplnila Cybelle. "Attisi, byl byste tak laskav a podal mi z kartotéky příslušný spis."
     Učinil jsem tak, přičemž obsah spisu ponechám v tuto chvíli pro vás nedostupným. K těm informacím se dostaneme později.


     Cybelle prošla všemi stranami, které potřebovala a pokračovala: "Bezpochyby jste se dostal k něčemu velmi pozoruhodnému. Co z toho všeho vyvozujete?"
     James P. Hardrock pravil. "Ten, kdo odhalí tajemství trojúhelníku, se může stát pánem svého osudu. Upřímně, nevím, jak by se to mohlo stát?


     "Já možná ano," řekla Cybelle a spis zavřela.


     Pokračovala: "Naprosto chápu váš záměr, pane. Jste ve věku, kdy si již nemůžete nechat bez povšimnutí náznak něčeho tak významného, jako jsou skutečnosti, přesahující rámec běžně vnímaného světa. Když už jste dostal příležitost se k tomu přiblížit, toužíte dosáhnout odhalení. Jít za tím až do konce!"


     "Přesně tak!" potvrdil s úlevou Hardrock. "Chci, abyste to dokončila. Spoléhám na vás!"

obrázek