Copyright©2006-2020 by TUTM.CITY® New York London Sofia Prague. Citace veškerého dalšího obsahu, textů, fotografií, filmů atp. je bez licenčních smluv striktně zakázána. Právní ochrany pro Českou republiku zajišťuje: DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z. s. Krátkého 1 Praha IČ: 65401875.

BRNO MYSTERY
PŘED ZAČÁTKEM AKCE ZVOLTE KLIDNÉ MÍSTO

     "Zatím je celkem jedno, kde se nacházíte. V pravý čas sami zjistíte, kam se přemístit. Času máte dostatek, více, než je třeba, můžete tedy naprosto v klidu využít mé rady.
     Než zadáte svůj kód, rozhodně by bylo dobré, být někde v Brně v České republice. Najděte si klidné místo, kde zažijete úvod děje, pochopíte význam indicií a naladíte se na atmosféru příběhu.
     Pro následnou akci v terénu myslete především na svoje pohodlí. Ano, chcete jít naživo po stopě tajemství, ale není nutné se u toho cítit nepohodlně. Připravte se tedy na možnosti počasí, tepla či chladu, a pokud možno i na nějaké občerstvení. Samozřejmě, Brno je civilizované město, takže tyto obavy je možno částečně nechat stranou.
"

Attis, právě dnes

     "Cogito ergo sum. Myslím, tedy jsem. Příběhy záhad tutm.city jsou pro ty, co hledají a tuší, že jde v životě o mnohem víc. V našich záhadách odhalujete tajemství, která, ač všem na očích, jsou přesto a vždy dokonale skrytá zrakům!
     Co budete potřebovat:
Odhodlání objevovat
Mobil s internetovým připojením (nutné)
Dalekohled (doporučuji)
Zápisník (doporučuji)

     Vše uvidíte na vlastní oči, dokonce si budete moci i sáhnout. Svět Mystérií byl dostupný vždy jen zasvěceným. Nyní jej společnost tutm.city otevírá všem, kteří o to stojí."

Cybelle, New York, 2018

POKYNY

MODRÝMI A ČERVENÝMI TLAČÍTKY OVLÁDEJTE DĚJ. PŘI NÁHODNÉM PROKLIKU HORNÍHO LOGA SE JEDNODUŠE VRAŤTE ZPĚT.
ZAČNĚTE STISKEM MODRÉHO TLAČÍTKA.

obrázek