POKYNY

Kód smíte zadat pouze na jednom mobilu a to u vámi zakoupené záhady. Porušení tohoto pravidla systém zaznamená a v souladu s obchodními podmínkami váš kód deaktivuje. 

Nyní pokračujte názvem zakoupené epizody.
.

1-65-87-23-UH-11