MENU ČESKO

PARTNEŘI

GLOBÁLNÍ PARTNEŘIPRÉMIOVÍ PARTNEŘI


ČESKÉ DRÁHY

O společnosti

Největší český železniční dopravce s téměř dvousetletou tradicí a jeden z největších zaměstnavatelů v České republice. Jako Skupina ČD se kromě osobní a nákladní dopravy zabýváme také poskytováním služeb v oblastech certifikace a zkušebnictví v železniční dopravě, opravárenství a dopravního vzdělávání a také ICT služeb v oblasti dopravy a logistiky. V rámci společenské odpovědnosti se zabýváme také péčí o historická vozidla. Odpovědnost vůči životnímu prostředí, cestujícím i obchodním partnerům stvrzujeme díky naší nové ESG strategii. 

Cíle a vize

Začali jsme s vagony taženými koni, v současnosti vypravíme pro naše cestující přes 2,5 milionu vlaků každý rok. Jsme zapojeni do celoevropské železniční sítě, s níž držíme krok, a své služby i kvalitu se snažíme nadále zlepšovat – pro cestující, klienty, objednavatele i své zaměstnance. Naší dlouhodobou strategií je být konkurenceschopnou, ziskovou a moderní společností s pevným postavením na železničním trhu. Tou se stáváme v rámci schválené Strategie 2030:

  • Modernizujeme vozidlový park – aktuálně uvádíme do provozu desítky nových jednotek RegioPanter a vyrábí se pro nás nové expresní jednotky ComfortJet, regionální jednotky PESA nebo lokomotivy Vectron. Včetně zázemí pro jejich údržbu, což generuje kvalifikovaná pracovní místa pro řadu našich nových i stávajících kolegů.
  • S našimi aplikacemi v telefonu i ve webovém rozhraní umožňujeme svým zákazníkům zakoupit služby snadno, rychle a přehledně.
  • Firemním zákazníkům, krajům i dalším objednavatelům poskytujeme flexibilní přístup i stabilitu díky dlouhodobým vazbám na státní instituce.
  • Řadou kampaní popularizujeme nízkoemisní individuální dopravu. Věděli jste, že železniční doprava se u nás podílí na celkových emisích v dopravě jen půl procentem? #vlakemeko

Propagace Outdoor a Indoor zážitků TUTM.CITY na základě partnerské smlouvy se společností České dráhy. Nabídka slev k expozicím TUTM.CITY pro cestující vlakem, kteří na webech a v magazínu Českých drah získali partnerskou slevu vstupenek použitím partnerského kódu CD21.

JIHOČESKÉ MUZEUM
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jihočeské muzeum patří k nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech. Bylo založeno v roce 1877 jako jedno z nejstarších regionálních muzeí a svoji prvotní činnost zahájilo nejdříve v prostorech dnešní českobudějovické radnice. První sbírkové předměty pocházely z darů občanů města a krajanů. Jejich následná četnost podnítila výstavbu muzejní budovy v novorenesančním stylu. Nová monumentální budova v dnešní Dukelské ulici pak byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1903. 

Propagace Outdoor a Indoor zážitků TUTM.CITY na základě partnerské smlouvy s Jihočeským muzeem na webech muzea, reklamních vitrínách a plochách muzea, a dále sociálních sítích. Současně nabídka dotovaných slev vstupenek pro klienty Jihočeského muzea.

MAGAZÍN ČESKÝCH DRAH

Měsíčník ČD pro vás je klientský magazín Českých drah dostupný zdarma zákazníkům ČD. Každý měsíc je postupně distribuován do více než 500 vlaků vyšší kvality, regionálních spojů v okolí Prahy a Ostravy a do speciálních stojanů v železničních stanicích. Při nákladu 60 000 kusů dosahuje pravidelné čtenosti v řádu několika stovek tisíc osob. Vzhledem k vysokému zájmu o časopis byla od roku 2013 zavedena možnost předplatného. Časopis je součástí věrnostního programu ČD Body. 

Propagace Outdoor a Indoor zážitků TUTM.CITY v Magazínu Českých drah.MEDIÁLNÍ PARTNEŘITECHNOLOGIE & BUDOUCNOST ZÁBAVY

TUTM.CITY
TOUNRAVELTHEMYSTERY