Co bylo na počátku

Otázky, na které nikdo nebyl schopen odpovědět. Žádný z vědců, architektů, teologů, matematiků, archeologů, psychologů, astronomů. Žádný ze současných odborníků ve svém úzce specializovaném směru nebyl těmto otázkám schopen úspěšně čelit.
Houževnatost při hledání odpovědí přinesla ovoce teprve propojením a studiu mnoha pramenů.
Oborů, které se na současných universitách již nestudují. Kvadrivium, Sedm svobodných umění, Kabala, Gnosticismus, původní antická filozofie, platonismus, souvislosti všech mytologií, původní Bible, nedegradovaná nesprávnými překlady a bezpočet dalších záměrně či věky potlačených znalostí.
Spektrum pro pochopení správných příčin a souvislostí je mimořádně široké. Vše souvisí se vším a cesta k podstatě je možná jedině propojením.
Klíčem jsou Teze, Antiteze a Syntéza.