BAVTE SE ZÁHADAMI

Je to prosté. Postačí váš chytrý telefon, na který po zaplacení vstupenky obdržíte startovací E-mail. Například v následující podobě:


1/ POZNAMENEJTE SI KÓD:
cd11

2/ AKTIVAČNÍ E-MAIL:
cd11@tutm


A PAK STISKNĚTE START

TUTM.CITY
LUXUS OKAMŽITÉ ZÁBAVY

.

.

.

.

.

ZÁKULISÍ PROJEKTU

1

Co bylo na počátku

Otázky, na které nikdo nebyl schopen odpovědět. Žádný z vědců, architektů, teologů, matematiků, archeologů, psychologů, astronomů. Žádný ze současných odborníků ve svém úzce specializovaném směru nebyl těmto otázkám schopen úspěšně čelit.
Houževnatost při hledání odpovědí přinesla ovoce teprve propojením a studiu mnoha pramenů.
Oborů, které se na současných universitách již nestudují. Kvadrivium, Sedm svobodných umění, Kabala, Gnosticismus, původní antická filozofie, platonismus, souvislosti všech mytologií, původní Bible, nedegradovaná nesprávnými překlady a bezpočet dalších záměrně či věky potlačených znalostí.
Spektrum pro pochopení správných příčin a souvislostí je mimořádně široké. Vše souvisí se vším a cesta k podstatě je možná jedině propojením.
Klíčem jsou Teze, Antiteze a Syntéza.

2

Co nabízíme

Ukazujeme artefakty, které zůstávají nepovšimnuty. Lidé je míjejí, aniž by se zamysleli: Proč je to tady? Kvůli čemu? A kvůli komu?
Zasvěcenci, aristokraté, členové tajných společností, ti všichni využívali k zanechání odpovědí způsobů, které byly schopny odolávat zubu času. Sochařská díla, plátna některých mistrů, prvky architektury, literatura, heraldické symboly, tradice, kroje, báje, pověsti, spisy alchymie.
Tajemství tak přetrvalo až do dnešních časů, zachyceno naprosto unikátním způsobem: Všem na očích a přesto dokonale skryto zrakům!

3

Jak to děláme

Forma odborných přednášek je schopna oslovit pouze úzký okruh lidí.
Zábavná forma, zasazená do příběhu, umožňuje přilákat k dobrodružství širokou veřejnost.
Nehledáme historické příběhy.
Hledáme nadčasové artefakty.
Pokud fakta, která dokážeme plně vyložit, najdeme, připravíme epizodu v dané lokalitě. Abychom mohli odhalená tajemství ukázat zábavnou formou lidem.
Hledáme hmatatelné věci. Lidé musí naživo něco vidět.
Náš model je detailně propracován a jeho schéma se nemění v žádné z epizod.
Nerekonstruujeme historický příběh. Lidé se stanou aktéry příběhu současného. V doprovodu našich hrdinů, Attise a Cybelle. Cybelle, profesorky symbologie, a Attise, jejího osobního asistenta.
Klíčovým aktérem je samozřejmě klient. Ten, který si zakoupil vstupenku a nyní interaktivně s mobilem online vstupuje do příběhu. Snaží se sám záhadu odhalit, veden dějem, a v případě nesnází získává systém nápověd.

4

Co získávají klienti

V epizodách z řady evropských měst jsou klienti vtaženi do záhadných příběhů, na které navazující skutečné hmatatelné artefakty. Pouhé vizuální sledování děje v případě klasického kina je v našem případě povýšeno o úroveň výše. Vše je reálné a skutečné. Klienti sami se přičiní o vyřešení záhady, provázeni logickými a dokazatelnými výklady na základech symbologie, iconologie a enigmatiky.
Otevře se před nimi fenomenální poselství světa, který se jich osobně dotýká, přestože o jeho existenci doposud neměli ani tušení! 

TUTM.CITY
LUXUS OKAMŽITÉ ZÁBAVY