Zednářské poháry, ze soukromých sbírek díla Alfonse Muchy

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     "Vy snad odpovědi na všechny tyto otázky znáte?" zeptal se překvapeně diplomat.
     Cybelle se usmála: "Pokud mě paměť neklame, zámeček Gingins byl před pár lety za téměř čtyřicet milionů franků prodán v aukci. Muchův soubor nevyčíslitelné hodnoty Le Pater je uložen v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze, kam jej na přímluvu nejmenovaného českého velvyslance ve Švýcarsku předala jako dar Věra Neumann, manželka Lotara Neumanna."
     "To jsem netušil," odtušil náš host. "Nicméně z těchto důvodů zde rozhodně nejsem! Jde o mnohem významnější otázku, která, vzhledem k událostem, může mít bezprecedentní mezinárodní dopad!"
     Pohlédl jsem na Cybelle.
     Zajímavé, měl jsem v té chvíli pocit, že ji konečně zaujal. 

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.