soubor Le Pater Alfonse Muchy

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

soubor Le Pater Alfonse Muchy

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Pohlédl jsem na Cybelle. A ona na mě.
     Diplomat naši výměnu ihned zaznamenal a udiveně pronesl: "Vy snad o tomto uměleckém díle víte něco bližšího?"
     Cybelle poměrně nevzrušeně poznamenala: "Ovšem. I naprostý laik na první pohled tuší, že Le Pater ukrývá tajemství. Překvapující je však názor znalců. Je zcela nepřesný! Le Pater žádný kontrast k ostatním Muchovým dílům nevytváří, jenom, mohu-li to tak říci, hovoří mnohem otevřeněji!"
     Diplomat byl nadšen: "To je vynikající. Tušil jsem, že budete tou správnou osobou, která by mohla vyřešit náš problém! Jsem zde totiž právě proto, abych ..."
     Odmlčel se, napil se vody a navázal: "Ale počkejte prosím, hned se k tomu ve vyprávění dostanu.
     Jak jsem již uvedl, Lotar Neumann si byl vědom, že to, co dražba nabízela, ukrývalo mimo veškerou pochybnost skutečná tajemství zednářů a tajných zasvěcenců, do jejichž řad Alfons Mucha patřil.
     Došlo však k tomu, že v aukci bylo dílo rozděleno na několik částí a rozprodáno! Neumannovi bylo jasné, že takto rozdělený soubor není schopen vydat ucelené tajemství.
Vynaložil úsilí a podařilo se mu získat jména a adresy dražitelů. Celý soubor, značně předražený, od nich odkoupil zpět. Stal se ozdobou jeho sbírky na zámku Gingins poblíž Lausanne ve Švýcarsku."
     Odmlčel se, předklonil se a podal Cybelle fotografie na stůl.
     Cybelle na ně ani nepohlédla.
     "Lituji," pravila, "mám dva důvody, kvůli kterým musím váš případ odmítnout."

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.