Náš host vytřeštil oči: "Prosím? Nechápu ..."
     "Především vůbec nepadla otázka honoráře. Jak jistě víte, mé sazby za řešení hermetických záhad jsou značně vysoké a vaše ambasáda se jistě neujme placení?"
     "Takové výdaje nemáme z čeho proplatit. Naše poslání v New Yorku je přesně vymezené," přiznal diplomat.
     "Ovšem, myslela jsem si to. A člověk, který se na vás obrátil? Může si dovolit pronajmout si naše služby?"
     "Zřejmě nikoliv. Spoléhal jsem částečně na výjimečnost celého případu a tak trochu ..."
     Rozhostilo se ticho. Diplomat poposedl a poněkud nejistě se zeptal: "Smím znát ten druhý důvod?"
     "Jistě," doplnila Cybelle. "Pokud nemá váš člověk nějaký významnější problém, než jaký doposud z vašeho vyprávění vyplynul, tak na všechny otázky, které se přirozeně nabízejí, vám mohu poskytnout odpovědi ihned a zdarma!"
     Překvapit našeho hosta dvakrát tak rychle za sebou, to se zřejmě nepodaří každému. Cybelle to dokázala.
     "Prosím?" neudržel svůj údiv na uzdě náš host.
     "Pokud by šlo o to, jaký je osud díla Le Pater, nebo otázka, kde se nyní tato vrcholná Muchova práce nachází, případně, zda ji lze spatřit na vlastní oči, to vše jsou snadné věci!" 

JÍT DÁL
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.