Sarah Bernhardt jako Médea

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

Výklad obrazu dle Jacka Rennerta ...

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     "Tvrdíte tedy, že mnoho Muchových prací zachycuje skryté symboly?" odvážil se dotázat Jack Rennert.
     "To v žádném případě. Toto byl jen malý náznak. Naopak, zastávám názor, že většina Muchových prací hovoří naprosto otevřeně v symbolech, které jsou patrné na první pohled. Jako například tento plakát vpravo!"
    "Tento je můj oblíbený," vydechl Jack Rennert. "Sarah Bernhardt jako Médea. Jde o jeden z nejpůsobivějších Muchových plakátů! Je brutální, stejně jako předloha. Médea zde zabíjí své děti. Pohled v jejích očích, krev na meči. Je tu opět aureola, jako u všech Muchových žen, ovšem zde je v jiném významu. Barvy soumraku přispívají k nádechu tragédie!"
     Cybelle se na Jacka Rennerta zamyšleně zadívala: "To, co jste nyní popsal, je přesně význam toho, jak vy sám chápete tento výjev?"
     "Samozřejmě! Co by to bylo jiného?" podivil se Rennert.
     "Naprosto chápu váš názor. Tento obraz je založen na mytologii. Pokud chápete mytologii stejně jako většina lidí, tedy jako historii doplněnou pohádkovými formami nadsázky, k jinému závěru, než jste právě uvedl, ani dospět nemůžete."
     "Obávám se, že už vám opět nerozumím," odtušil Jack Rennert.
     "Na základě symbologické vědy lze beze vší pochybnosti prokázat, že mytologie vyjadřuje něco docela jiného, než prostá historická fakta, doplněná božskými motivy."
     Rennert zrozpačitěl.
     Cybelle jej vzala kolem ramen: "Možná je čas, abyste se dozvěděl pravdu!

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.