"Tvrdíte tedy, že mnoho Muchových prací zachycuje skryté symboly?" odvážil se dotázat Jack Rennert.
     "To v žádném případě. Toto byl jen malý náznak. Naopak, zastávám názor, že většina Muchových prací hovoří naprosto otevřeně v symbolech, které jsou patrné na první pohled. Jako například tento plakát vpravo!"
     "Tento je můj oblíbený," vydechl Jack Rennert. "Sarah Bernhardt jako Médea. Jde o jeden z nejpůsobivějších Muchových plakátů! Je brutální, stejně jako předloha. Médea zde zabíjí své děti. Pohled v jejích očích, krev na meči. Je tu opět aureola, jako u všech Muchových žen, ovšem zde je v jiném významu. Barvy soumraku přispívají k nádechu tragédie!"
     Cybelle se na Jacka Rennerta zamyšleně zadívala: "To, co jste nyní popsal, je přesně význam toho, jak vy sám chápete tento výjev?"
     "Samozřejmě! Co by to bylo jiného?" podivil se Rennert.
     Cybelle jej vzala kolem ramen: "Možná je čas, abyste se dozvěděl pravdu!"

JÍT DÁL
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.