Muž přijal podávanou ruku a formálně se představil. Jeho jméno vynechávám, diplomaté francouzské vlády k nám nechodívají běžně. Zejména časně ráno, neohlášeně a bez doprovodu.


     Cybelle však pokračovala:
"Trvala jsem na vaší přítomnosti. A pochopitelně jsem zmínila, kde jste. Tím se rozpoutala diskuse, ze které vyvstal i následující dotaz! Kde byste v Paříži hledal zmenšenou kopii Sochy Svobody?"


     Bezpočtukrát jsem ji varoval, aby mé znalosti netestovala takto bez přípravy v přítomnosti neznámých lidí.
     Jednou se stane, že ji zklamu.
     Ale ne tentokrát: "Takových kopií je v Paříži, pokud vím, několik. Kterou z nich máte na mysli?"


     Cybelle nepatrně natočila hlavu směrem k našemu hostu.
     Na jeho tváři se rozhostil potěšený úsměv patriota.
     Evidentně jsem právě složil test. Nečekal snad, že u nás najde někoho jiného, než jen samé profesionály?


     Mě však trápilo něco jiného.
     Cybelle se vždy ráda předvádí a mé obavy se ihned potvrdily: "Měla jsem na mysli ten exponát, který lze nalézt poblíž dvou významných fontán. Medici Fountain a Fontaine de l'Observatoire."

obrázek