DETAIL VPRAVO V KRUHU 
zvětšíte kliknutím na fotografii

     Cybelle přistoupila blíž a natáhla ruku ...

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Okamžitě jsem přistoupil blíž, abych se také podíval. Po mém boku stanul francouzský diplomat, který po celou dobu mlčel.
     Ticho proťal Rennertův hlas: "Nečekané! Velmi překvapivé! Věděla jste o tom předem? Nebo jste to zahlédla naprostou náhodou?"
     Cybelle se rozesmála: "Ani zdání! Nezapomínejte, obraz jste náhodně zvolil vy sám! A náhoda? Vážený pane, slovo náhoda se ve slovníku symbologa nevyskytuje! Tento obraz hovoří k divákovi jako příběh, mohu-li to tak vyjádřit, jako otevřená kniha. Tohoto drobného detailu jsem si povšimla až poté, co jsem pochopila celek. A pak - jsem již hledala něco takového ..."
     Jack Rennert byl konsternován. Přemýšlel a pak pravil: "Mimořádné! Ovšem, senzaci mohou vaše objevy vyvolat jen tehdy, pokud dokážete vysvětlit, co znamenají! A proč to tam Mucha umístil!
     Víte to snad?"
     "Samozřejmě, jinak bych vám to vůbec neukazovala!"

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.