Manhattan, New York

ZVĚTŠI KLIKNUTÍM

     Rennert na ni pohlédl s neskrývaným překvapením.
     Cybelle pokračovala: "A vaším cílem je nepochybně, aby se jeho díla dobře prodávala. Není nutné polemizovat o tom, co je evidentní.
     Pokud uspěji, o čemž nemůže být pochyb," pravila s dávkou svojí pověstné skromnosti, "stane se to, že objev senzačních tajemství oživí trh s Muchovými exponáty. Cena jeho děl astronomicky naroste!"
     Jack Rennert na Cybelle zamyšleně hleděl: "Ano, to by se skutečně stalo!"
     Vstal a přešel pomalu k oknu: "Nad takovou informací bych se za normálních okolností příliš nepozastavil. Ale slyšet to právě od vás ..."
     Odvrátil se od okna, přikročil ke Cybelle a pravil: "Vaše jméno je velmi dobře známé a vaše výsledky v přenesení objevů univerzitních oborů Symbologie, Iconologie a Enigmatiky do praxe přímo udivující!"
     Cybelle nijak nereagovala.
     Rennert přešel ke stolku s nápoji a nalil si koňak. Svíral sklenici v pravé ruce, náhle ji odložil, aniž by se napil: "Ovšem odhalit něco skrytého v Muchových obrazech? Zní to skutečně fantasticky! Dívám se na jeho plakáty přes čtyřicet let!
     Já sám nevím o ničem, co bych mohl lidem ukázat navíc! Nic, krom toho, co už kupcům sděluji v současnosti!
     Za pomoci čeho byste chtěla dosáhnout nových objevů?" 

DALŠÍ
©2006-2023 TUTM.CITY. All rights reserved.