2021: Bájná Atlantida konečně objevena 

Momentálně nedostupné  

59 €
≈ 1523 korun 

Záhadný příběh v podobě interaktivní verze na doma:
I N T E R A K T I V N Í P Ř Í B Ě H
90 M I N U T O VÉ dobrodružství 

Cena: Zahrnuje DPH 21%
Dostupnost: Ihned k objednání
Dodání kódu: Doručením na váš E-mail po zaplacení
Platnost kódu: Možnost vyčerpat během jednoho roku
Pro: Záhadu lze aktivovat až na 4 mobilech s možností vzájemného soupeření
Obsluha: Online s mobilem

Profesorka Cybelle a její tým jsou pověřeni mimořádným úkolem. Odhalit tajemství bájné Atlantidy.

     Cybelle hleděla na Sira Charlese s vážnou tváří: "To, co vám nyní sdělím, pro vás bude dozajista velkým překvapením. Dovolíte mi úvodem otázku? Co je vám osobně o Atlantidě známo?"

     Sir Charles se krátce zamyslel: "Atlantida je legendární kontinent, na kterém měla sídlit vysoce vyvinutá civilizace, kterou zničila mohutná přírodní katastrofa přibližně devět tisíc let před Kristem. Existence Atlantidy nebyla nikdy dokázána. Hledají ji desítky vědeckých týmů i soukromých lovců pokladů. O Atlantidě se vedou tisíce debat. Nikdo se nedokáže konkrétně a přesvědčivě vyjádřit. Měla by ležet někde za Héraklovými sloupy. Za dnešním Gibraltarským průlivem."

     Cybelle se rozesmála: "Kdo lidem namluvil, že Platón Heráklovými sloupy myslel právě Gibraltar?"

Měla by ležet někde za Héraklovými sloupy. Za dnešním Gibraltarským průlivem.

NEBO SE NACHÁZÍ NĚKDE ÚPLNĚ JINDE?

DORUČENÍ

Kód obdržíte E-mailem po připsání na účet. Při platbě bankovním převodem druhý den ráno po zaplacení.

PLATNOST KÓDU

Zakoupený kód má platnost jeden rok od data zakoupení.

JAK TO PROBÍHÁ

Jde o HOME VERZI. Záhadu budete zkoumat vy sami s mobilem v ruce, připojeným k internetu a to z domova či z dovolené. Čeká vás zhruba 90-minutové interaktivní dobrodružství.